Гейтфолд (Gatefold) албум

Or log in to access your purchased courses

В този видео курс ще Ви покажем как да изработите от начало до край Гейтфолд албум с нашите дигитални хартии „Сватбена Приказка“.
За Ваше удобство всички необходими материали и размери ще Ви бъдат предоставени в отделен PDF фаил.

Lessons