Рецептурник с шито тяло с Ем

Or log in to access your purchased courses

В този видео курс ще Ви покажем как да изработите от начало до край един прекрасен рецептурник с ръчно шито тяло, който е много компактен и удобен като размер и може да събере в себе си всички ваши любими рецепти!
За Ваше удобство всички необходими материали и размери и схеми ще Ви бъдат предоставени в отделен PDF фаил.

Lessons