Част 2 – Подготовка

Please sign up for the course before starting the lesson.

Подреждане на страничките за принт и подготовка на кът файловете

Back to: Книга с релеф от велур и скрита спирала