Част 4 – Рязане на кориците и подготовка за обличане с плат

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Рецептурник с шито тяло с Ем