Общи условия

Предмет:

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между “Смарт Арт ВМ” ООД вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 205884850 и седалище и адрес на управление: България, гр. София 1606,Област София (столица), Община Столична, бул. Македония № 34, ет. 4, ап. 9  (Наричано по-долу за краткост „Администратор“ или „Дружеството“) и Клиентите на платформата за електронна търговия https://www.smartartroom.com/

!!! Преди завършването на всяка поръчка системата ще поиска Вашето изрично потвърждение(посредством отбелязване с клик на чекбокс), че сте запознати и приемате актуалната версия на настоящите Общи условия !!!

За нас:

Уебсайт: https://www.smartartroom.com
Наименование: “Смарт Арт ВМ” ООД
ЕИК: 205884850
Седалище и адрес на управление:
България
гр. София 1606,
Област София (столица);
Община Столична
бул. Македония № 34, ет. 4, ап. 9
МОЛ: Венета Петрова
E-mail: hello@smartartroom.com 

“Смарт Арт ВМ” ООД е едноличен администратр на сайта https://www.smartartroom.com/

Характеристики:

Нашият уебсайт e платформа за електронна търговия, достъпна на интернет адрес https://www.smartartroom.com/ , чрез която клиентите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Дружеството продукти/услуги, включително следното:
– Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на електронния магазин на Дружеството и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
– Да преглеждат продуктите/услугите, техните характеристики, цени и условия за покупка;
– Да сключват с Дружеството договори за покупко-продажба и доставка на продуктите/услугите, предлагани в платформата ;
– Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори чрез платформата  посредством електронни средства за разплащане(дебитни/кредитни карти);
– Да получават информация за нови продукти/услуги, предлагани от Дружеството в платформата или за наличие на нови такива в бъдещ период;
– Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез интерфейса на платформата https://www.smartartroom.com/ в Интернет;

Дружеството поема отговорността да организира получаването и достъпа на клиентите до продуктите/услугите, за които те са платили и гарантира техните права, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Клиентите сключват с Дружеството в платформата договор за покупко-продажба на продуктите/услугите, на адрес https://www.smartartroom.com/ . Договорът се сключва на български език с цена, платена от клиента в български лева и се съхранява в базата данни на Дружеството в платформата.

По силата на сключения с клиентите договор за покупко-продажба на продукти/услуги, Дружеството се задължава да организира получаването и достъпа на Клиентите до продуктите/услугите, за които те са платили.

Клиентите и Дружеството се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления (чрез Формата за контакти или чрез e-mail)по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Предполага се, че електронните изявления, извършени от Клиентите на сайта са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени при извършване на регистрация.

Регистрация:

За да използват платформата на Дружеството за сключване на договори за покупко-продажба на стоки/услуги, Клиентите следва задължително да регистрират Личен Профил. Регистрацията е доброволна и безплатна. Регистрацията може да се извърши от раздел „Моят профил“ и/или по време на извършване на поръчката чрез попълване на посочените в регистрационната форма данни. Обозначените със звездичка (*) задължителни полета изискват данни, без които не е възможно да създадем Вашия профил.

Дружеството потвърждава извършената от Клиентите регистрация, чрез изпращане на писмо на посочения електронен адрес. Създава се акаунт на Клиента и между него и Дружеството възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Клиентите се задължават да предоставят верни и актуални данни както и при промяна своевременно да ги актуализират.

Сключване на договор за покупко-продажба:

Клиентите използват предимно интерфейса на страницата на Дружеството в платформата https://www.smartartroom.com/ , за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите продукти/услуги.

Клиентите сключват договора за покупко-продажба на продуктите/услугите по следната процедура:
– Извършване на регистрация в платформата и предоставяне на необходимите данни, ако Клиентът няма до този момент регистрация в платформата ;
– Влизане в системата за извършване на поръчки в платформата чрез идентифициране с име и парола;
– Избиране на една или повече от предлаганите от Дружеството в платформата продукти/услуги и добавянето им към списък за покупка(количка);
– Избор на способ за плащане на цената;
– Въвеждане на необходимите данни(Име, телефонен номер на банкова сметка и т.н.);
– Потвърждение/Финализиране на поръчката.

Важно!

Поради естеството на предлаганите от нас продукти/услуги |Дигитални файлове и онлайн курсове| Дружеството НЕ извършва доставка до адрес на физически/материални продукти/услуги, както и не използва посредничеството на куриерски фирми и доставчици.
Изключение правят единствено продуктите от категорията „Комплекти за Скрапбукинг“, които са физически/реални продукти и се доставят с куриерската услуга на Еконт.
      – Моля, имайте предвид, че куриерската услуга се заплаща ДОПЪЛНИТЕЛНО на куриера-доставчик в момента на получаване/доставяне на продукта.
     – Моля, имайте предвид, че доставката на физически продукт се осъществява в рамките на 2-3 работни дни от момента на осъществяване на плащането чрез платформата на сайта.

Достъп до всички продукти/услуги в платформата на Дружеството Клиентите получават незабавно след успешно извършване на плащането на определената от дружеството цена. Всичи цени са обявени в български лева и са видими индивидуално за всеки продукт/услуга на уебсайта на Дружеството. Публикуваните цени са крайни и включват всички данъци и такси.

Изключение правят единствено продуктите от категорията „Комплекти за Скрапбукинг“, за които клиентът заплаща допълнително куриерска такса в момента на получаване/доставяне на продуктите. Цената на доставката се определя според текущите условия на Еконт.

Покупката на всички продукти/услуги на сайта на Дружеството се осъществява онлайн, чрез плащане с електронни средства за разплащане(дебитни/кредитни карти).

!!! Дружеството НЕ съхранява данните от Вашите средства за разплащане(дебитни/кредитни карти)!!!

Връщане/замяна на закупени продукти/услуги:

Поради естеството на предлаганите от нас продукти/услуги |Дигитални файлове и онлайн курсове| и реалната невъзможност клиента да върне обратно купения от него продукт без да може със сигурност да гарантира наличието на копия, които е запазил/съхранил ние НЕ предлагаме опция за връщане/замяна и възстановяване на паричната стойност, която е заплатена от клиента.

Изключение предвиждаме в случаите на дублирана поръчка|когато един и същ клиент е закупил по грешка два идентични продукта|. Обезщетението, което предлагаме е под формата на ваучер на стойността на дублираната поръчка, който може да бъде използван за покупка на друг наш продукт или връщане на сумата за дублирания продукт.

Изключение правят продуктите от категорията „Комплекти за Скрапбукинг“, които са физически/реални продукти и могат да бъдат върнати/заменени в 7 дневен срок от датата на получаване срещу възстановяване на сумата, платена от клиента и/или ваучер на стойността на продукта. 
В случай на връщане/замяна на закупените продукти, същите могат да бъдат приети единствено и само ако се намират във вида, в който са били изпратени, по тях няма явни следи от употреба и целостта на тяхната опаковка не е нарушена. В случай, че тези предпоставки не бъдат спазени, Дружеството си запазва правото да не уважни желанието за отказ от поръчка на клиента и да не възстанови платената от него цена.
Моля имайте предвид, че стойността на куриерската услуга остава за сметка на клиента. 


Цялата информация относно нашата Политика на връщане/замяна можете да прочетете ТУК

Поверителност/Защита на личните данни:

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент и приоритет, поради което ще използваме всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо българско законодателство.

Ние съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия.
Цялата платежна информация, която ни предоставяте се криптира чрез SSL технология.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика на поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт.

Цялата информация относно нашата Политика на Поверителност можете да прочетете ТУК

Оплаквания / Разрешаване на спорове:

Всички оплаквания и/или спорове по отношение на продуктите/услугите на Дружеството можете да регистрирате до нас чрез Формата за контакти на платформата. Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо и акуратно.

Съгласно действащото законодателство, сме длъжни да информираме Клиентите за наличието на Европейска платформа за онлайн решаване на спорове, която може да бъде използвана за уреждане на възникнали спорове, без нужда от намесата на съд. Европейската комисия е отговорна за създаването на платформата.
Вижте европейската платформа за онлайн решаване на спорове ТУК

Контакт с Дружеството:

В случай на възникнал проблем или въпроси от Ваша страна можете да се свържете с нас чрез Формата за контакти на сайта или на e-mail: hello@smartartroom.com
Ще се постараем да Ви отговорим възможно най-бързо и акуратно .

Последна актуализация: Юни, 2020 г.