Част 3: Поставяне на лента за затваряне

Please sign up for the course before starting the lesson.

Back to: Планер Мидори – Видео курс със Светла Божилова