Класически пейзажен албум

Or log in to access your purchased courses

В този видео курс ще Ви покажем как да изработите от начало до край класически пезажен албум.
За Ваше удобство всички необходими материали и размери ще Ви бъдат предоставени в отделен PDF фаил.

Lessons